آیا پول «رهن» خانه به عنوان مهریه ضبط می شود؟


هر چند زن برای گرفتن مهریه می تواند تمام اموال منقول و غیرمنقول شوهرش را تصرف کند، اما در قانون برای بخشی از اموال مدیون (زن) استثنا قائل شده است و بخشی از اموال نیز تحت شرایطی مشمول استثنائات شرعی است.

مستثنیات دینی قابل توقیف و فروش نیست، بنابراین اگر تحت هر شرایطی اموالی که جزء مستثنیات شرعی است در وهله اول توسط زوجه توقیف شود، احتمال توقیف آن توسط زوج وجود دارد، بدین معنی که شوهر ثابت کند که اموال مصادره شده از مستثنیات دین او محسوب می شود و نوعی از ضروریات زندگی و حیثیت معمول اوست و می تواند مصادره این اموال و اموال را سلب کند.

طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای تعزیرات ملکی، مسکنی که محکوم له عرفاً در ورشکستگی است، اثاثیه لازم برای زندگی برای رفع نیازهای اولیه محکوم علیه و افراد تحت تکفل و آذوقه ای که در اختیار دارد. محکوم و حمایت او برای مدتی که به طور سنتی غذا، کتاب و ابزار تحقیق برای دانشمندان و تحقیقات متناسب با شأن آنها ذخیره می شود، ابزار و آلات تجار، صنعتگران، کشاورزان و سایر افراد لازم برای امرار معاش حیاتی و افراد تحت تکفل آنها. شماره تلفن مورد نیاز و مبلغی که باید در مدت اجاره به موجر پرداخت شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب مزاحمت شود و عین مستاجر مورد نیاز مدیون باشد و بالاتر از او نباشد، از تعهد مستثنی است.

بنابراین به نظر کارشناسان حقوقی، چنانچه در موارد فوق اقدام شود و توقیف وجه رهن برای اخذ مهریه موجب ایجاد مزاحمت برای مستأجر یا زوج شود، زوج می تواند اعتراض کند.

READ  عکس معجزه 40000 ساله را کشف کردند!

مسعود دهگانیان وی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس ماده 24 آئین نامه اجرایی اسناد رسمی، امکان توقیف وجه یا اموال منقول به وثیقه در نزد شخص ثالث وجود دارد، به طوری که طبق این ماده امکان توقیف ودیعه از طرف ثالث وجود دارد. موجر، اما به استناد بند «ز» ماده 60 آیین نامه فوق (اصلاحی) بالاتر از شأن وی.

وی افزود: در صورت وقوع فرآیندی غیر از این، بدهکار می تواند به استناد ماده 160 مفاد فوق در هیأت نظارت به این موضوع اعتراض کند. البته در این گونه موارد عموماً به اعتراض آقا رسیدگی نمی شود و چون در حال حاضر درخواست مهریه از طریق ادارات ثبت انجام می شود، آقا فقط طبق ماده 160 می توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس ماده 24 ق.م.ا تعیین «حیثیت» مدیون یا زوجه برای رهن و دریافت مهریه چگونه تعیین می شود، توضیح داد: توجه بر حسب موقعیت و موقعیت فرد مشخص می شود. درآمد ماهانه.

دهگانیان همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود نحوه گرفتن جهیزیه از شوهری را که دارای ملک مسکونی بالاتر از «مال خود» است، اضافه کرد و افزود: وی مسترد می شود.

4747


منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا